سرویس های هاست ابری حرفه ای ایران
مناسب جهت سایت های پر بازدید
 • Product 1

  Quartz

  • 7.5GB Space
  • 400G Traffic
  • 4 Cpu Core
  • 4GB Ram
  • 20 View/s
  • 2 Domain Site Host
  • Iran Location
  • Unlimited Domain Pointers
  • Unlimited Ftp Accounts
  • Direct Admin Panel
  فقط
  160,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  Black Onyx

  • 10GB Space
  • 600G Traffic
  • 5 Cpu Core
  • 5GB Ram
  • 25 View/s
  • 2 Domain Site Host
  • Iran Location
  • Unlimited Domain Pointers
  • Unlimited Ftp Accounts
  • Direct Admin Panel
  فقط
  190,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  Sodalite

  • 15GB Space
  • 800G Traffic
  • 6 Cpu Core
  • 6GB Ram
  • 30 View/s
  • 2 Domain Site Host
  • Iran Location
  • Unlimited Domain Pointers
  • Unlimited Ftp Accounts
  • Direct Admin Panel
  فقط
  240,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  Wollastonite

  • 20GB Space
  • 1000G Traffic
  • 7 Cpu Core
  • 7GB Ram
  • 40 View/s
  • 2 Domain Site Host
  • Iran Location
  • Unlimited Domain Pointers
  • Unlimited Ftp Accounts
  • Direct Admin Panel
  فقط
  270,000/mo
  سفارش دهید