سرور مجازی ویندوز ایران

 • VWi1

  از 420,000/mo
  سفارش دهید
  • Memory 3 GIG
   100 GIG SSD
   Bandwidth 400 GB
   2 CPU Cores
   1IP Address
 • VWi2

  از 460,000/mo
  سفارش دهید
  • Memory 4 GIG
   100 GIG SSD
   Bandwidth 500 GB
   2 CPU Cores
   1IP Address
 • VWi3

  از 610,000/mo
  سفارش دهید
  • Memory 6 GIG
   100 GIG SSD
   Bandwidth 600 GB
   4 CPU Cores
   1 IP Address
 • VWi4

  از 730,000/mo
  سفارش دهید
  • Memory 8 GIG
   100 GIG SSD
   Bandwidth700 GB
   6 CPU Cores
   1 IP Address