سرور مجازی لینوکس اروپا

 • VLe1

  از 450,000/mo
  سفارش دهید
  • Memory 3 GIG
   100 GIG SSD
   Bandwidth 1500 GB
   2 CPU Cores
   1IP Address
 • VLe2

  از 490,000/mo
  سفارش دهید
  • Memory 4 GIG
   100 GIG SSD
   Bandwidth 1700 GB
   2 CPU Cores
   1IP Address
 • VLe3

  از 750,000/mo
  سفارش دهید
  • Memory 6 GIG
   100 GIG SSD
   Bandwidth 1900 GB
   4 CPU Cores
   1IP Address
 • VLe4

  از 880,000/mo
  سفارش دهید
  • Memory 8 GIG
   100 GIG SSD
   Bandwidth 2000 GB
   6 CPU Cores
   1 IP Address